Nieuws & Info

Het einde van de scholen BATTLE is niet onopgemerkt gebleven. Het Haarlems Dagblad kijkt terug op de succesvolle scholenbattle. En ook in het HC nieuws stond een mooi artikel.

Wij zijn op zoek naar een ICT'er met een groen hart!
Ben jij nieuwsgierig? Of ken jij iemand die mogelijk geïnteresseerd is? Klik hier om meer te lezen.

 

Op maandag 28 januari 2019 is de ENERGY BATTLE Baarn gestart. Zes sportverenigingen gaan een jaar lang met elkaar de strijd aan en proberen zo veel mogelijk energie te besparen. Volg de actuele stand van zaken hier.

De ENERGY BATTLE Baarn is de vijfde ENERGY BATTLE.

Per club zijn de verbruiken inzichtelijk gemaakt met daarin 3 gegevens verwerkt, namelijk de baseline, het werkelijke verbruik per week en het verschil ten opzichte van e baseline in procenten. Deze gegevens zijn via de legenda in en uit te schakelen zodat u het zodanig kunt instellen dat de gewenste informatie optimaal getoond wordt.

De baseline is een berekende waarde die we hebben bepaald aan de hand van de seizoenspatronen per type sport en het gemiddelde jaarverbruik over de laatste 3 jaren. Deze maandelijkse waarden hebben we weer omgerekend naar wekelijkse verbruikswaarden met inachtneming van de voorgaande en volgende maand. Op deze wijze hebben we getracht een zo nauwkeurig mogelijke weergave te realiseren.

De "Tussenstand battle" grafiek geeft de besparing in % aan van alle deelnemers tot op heden. De club die het geheel onderin het scherm wordt getoond is de koploper.

Daaronder zijn twee nagenoeg identieke grafieken opgenomen waarin de totaaltellingen van het aantal bespaarde kilowatts en CO² waarden in kilograms worden getoond. De koplopers staan rechtsboven in het scherm. Deze waarden worden bepaald aan de hand van de totalen per club, waarbij het werkelijke verbruik wordt vergeleken met de totaaltelling van de baseline waarden tot de laatste week van de meting.